O spółce - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

MISJA I CELE LEGNICKI PARK TECHNOLOGICZNY LETIA S.A.

foto_wejscieZPodjazdem

Misją Legnickiego Parku Technologicznego jest kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Główne cele Legnickiego Parku Technologicznego to:

  • Pozyskiwanie inwestorów,

  • Rozwój przedsiębiorczości oraz zapewnienie wsparcia w rozwoju,

  • Tworzenie nowych miejsc pracy.