Przetargi i ogłoszenia - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

PRZETARGI I OGŁOSZENIA

14-09-2018
LETIA S.A., właściciel obiektu biurowo – konferencyjnego LETIA BUSINESS CENTER w Legnicy ogłasza konkurs na wynajem restauracji i obsługi cateringowej w obiekcie Letia Business Center. ...
więcej...
10-05-2018
Rada Nadzorcza Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym - Dz. U. z 2016r., poz. 2259 („ustawa”), w tym : ...
więcej...
11-04-2018
Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A. informuje, iż pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 45 o powierzchni 0,7878 ha położonej w Legnicy......
więcej...
11-04-2018
Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A. informuje, iż pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4/9 o powierzchni 2,3102 ha położonej w Legnicy......
więcej...
20-03-2018
Legnicki Park Technologiczny LETIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej......
więcej...
20-03-2018
Legnicki Park Technologiczny LETIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej......
więcej...
21-11-2017
Legnicki Park Technologiczny LETIA Spółka Akcyjna informuje, iż pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zakończył się wynikiem negatywnym. ...
więcej...
06-11-2017
Legnicki Park Technologiczny LETIA Spółka Akcyjna informuje, iż pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zakończył się wynikiem negatywnym. ...
więcej...
30-10-2017
Legnicki Park Technologiczny ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym do dnia 05-12-2089 roku jest Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A. oznaczonej jako nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu numer 4/9 o powierzchni 2,3102ha...
więcej...
25-10-2017
Zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki, zgodne z Rozdziałem 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r poz.1047 ze zm) oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firm audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1089)....
więcej...