Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

REPETYTORIUM

PROJECT MANAGERA

WARSZTATY PRAKTYCZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WG METODYKI TENSTEP

Warsztaty stanowią powtórzenie zagadnień związanych z zarządzaniem projektami wg metodyki TenStep oraz przygotowują do egzaminu certyfikującego TenStep Project Manager.

Certyfikat TenStep Project Manager (TSPM™) jest ogólnie uznanym i powszechnym międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym, że kierownik projektu (posiadacz certyfikatu) zdobył wiedzę, doświadczenie i umiejętności konieczne, aby skutecznie zarządzać projektem. Certyfikat – imienny, opatrzony indywidualnym numerem, w języku angielskim wydaje TenStep Academy z siedzibą w USA (TenStep Polska wystawia na tej podstawie certyfikat tłumaczony na język polski).

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji TenStep Project Manager

Program:

Dzień pierwszy

 • Podstawowe reguły i zasady profesjonalnego zarządzania projektami – przypomnienie

 • Popularne metodyki i standardy – przegląd

 • TenStep Project Management Process - metodyka zgodna ze standardem Project Management Body of Knowledge

 • Role projektowe – ich identyfikowanie, uprawnienia i odpowiedzialności

Dzień drugi

 • Dokument definicja projektu – jak to zrobić szybko i poprawnie?

 • Relacje pomiędzy celami projektu, zakresem a przedmiotami dostaw

 • Estymacje projektowe – przegląd technik i dobrych praktyk

 • Założenia projektowe a ryzyka projektowe

 • Dobre praktyki definiowania projektów

Dzień trzeci

 • Harmonogramowanie podstawowe zasady i dobre praktyki

 • Zarządzanie harmonogramem oraz EVM

 • Proces zarządzania zmianą zakresu w projekcie

 • Proces zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Proces zarządzania problemami krytycznymi w projekcie

Dzień czwarty

 • Zarządzanie komunikacją i dokumentami w projekcie

 • Zarządzanie jakością i pomiarami w projekcie

 • Zarządzanie personelem i dostawcami w projekcie

 • Egzamin (czas trwania – 4 godz.)

o Część pisemna – test (100 pytań)

o Część praktyczna

- Rozwiązanie zadania praktycznego - Casus

- Odpowiedź opisowa na trzy pytania praktyczne

l

b

c

DZIEŃ I: 21-11-2017

DZIEŃ II: 22-11-2017

DZIEŃ III: 5-12-2017

DZIEŃ IV: 6-12-2017

Miejsce: Letia Business Center

Partner: TenStep Western Poland

Koszt uczestnictwa: 3 590 pln netto

Kontakt:
Malwina Kunicka
T: 697 671 368, 76 723 54 45
e-mail: m.kunicka@letia.pl

Magdalena Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@letia.pl