Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

Grupa Doradczo – Szkoleniowa FALCO

zaprasza do udziału w szkoleniu:

KOMUNIKACJA I KIEROWANIE

PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE

Zapraszamy na trening wypracowania zasad postępowania z pracownikami w sytuacji, które wymagają:

· jasnego określenia celu,

· zrozumiałej komunikacji,

· inspirującego motywowania

· skutecznego egzekwowania zleconych zadań.

Szkolenie skierowanie jest do koordynatorów, liderów, kierowników oraz osób, które zlecają pracownikom zadania i nadzorują ich wykonanie.

Zakres merytoryczny szkolenia do pobrania poniżej:

logo_falco

Szkolenie w partnerstwie merytorycznym

z Grupą Doradczo - Szkoleniową FALCO 

Termin: do ustalenia

Cena netto: 449

Miejsce: LETIA BUSINESS CENTER, Legnica