Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.
TenStep Western Poland - licencjobiorca jednej z najbardziej skutecznych metodyk zarządzania projektami – TenStepTM Project Management Process, zaprasza do Letia Business Center w Legnicy na trzydniowe warsztaty szkoleniowe:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WG STANDARDU PMBoK® GUIDE

- ujęcie praktyczne dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych.

Trzydniowe szkolenie pokazuje jak korzystać ze światowego standardu w zarzadzaniu projektami. Struktura programu pokrywa się z koncepcją podręcznika (PMBoK Guide). Przeplatana jest ćwiczeniami pokazującymi jak stosować narządzie nie popadając w zbędną biurokrację. Szkolenie prowadzą certyfikowani Project Managerowie, członkowie PMI, na co dzień korzystający ze standardu w zarządzanych przez siebie projektach.

TRENERZY

Dr Robert Wysocki - Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: organizacja i zarządzanie, specjalność: zarządzanie projektami. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ). Ukończył kierunek zarządzanie, specjalność: systemy zarządzania. Certyfikowany kierownik projektów w metodyce TenStep. Inicjator i założyciel Project Management Institute Poland Chapter Lubuskie Branch. W Lubuskim oddziale PMI od 2010 roku zajmuje stanowisko Wicedyrektora ds. Edukacji i Rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w sektorze prywatnym i publicznym. Prowadził m.in. projekty w zakresie transportu i logistyki wewnętrznej w HAYS Logistics. Był kierownikiem działu zamówień publicznych na UZ. Uczestniczył w opracowaniu Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji. Inicjator i kierownik projektów realizowanych na rzecz lubuskich gmin, przedsiębiorstw i instytucji około-biznesowych funkcjonujących w woj. lubuskim. Aktualnie zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki zarządzania portfelami projektów, zarządzania strategicznego oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem systemów GIS w samorządzie terytorialnym.

Piotr Filipiuk - menager i ekspert w dziedzinie zarządzania, filozof z wykształcenia. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Kończył studia podyplomowe z zakresu zastosowań technik informatycznych, marketingu usług oraz komunikacji społecznej. Certyfikowany Kierownik Projektu (w metodykach: TenStep – TSPM oraz Prince2 – P2P), Dyrektor Zarządzający lubuskiego oddziału PMI Polska. Zarządza projektami zleconymi oraz wdraża metodykę zarządzania projektami TenStep™ będącą kompletnym rozwinięciem standardu PMBoK Guide. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami wysokiego ryzyka oraz sprawnym budowaniu kompetencji PMO w biznesie i administracji. Pracował jako konsultant i coach przy kluczowych projektach w PGE S.A, Gaz –System S.A. KGHM i innych. Ma za sobą również kilkuletnie doświadczenie nauczycielskie. Prelegent prestiżowych konferencji organizowanych przez Harvard Business Review Polska, Institute for International Research i in. Ekspert Advanced Project Management Academy™. Autor artykułów z zakresu komunikacji w projektach i roli jaką pełni kierownik projektu. Prywatnie wielki miłośnik psów ras molosowatych.


PMBoK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami (Library of Good Practices) zebranych i opublikowanych przez Project Management Institute. Standard PMBOK Guide jest to zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami. W USA PMBOK Guide jest zatwierdzony przez American National Standards Institute jako narodowy standard dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami.

Project Management Institute, PMI – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów (ang. project manager, PM). Project Management Institute powstał w 1969 w Pensylwanii w USA jako stowarzyszenie non profit zrzeszające profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Obecnie PMI zrzesza ponad 454 tys. członków w 185 krajach, w których istnieje ponad 250 oddziałów (ang. PMI Chapter).

źródło: wikipedia.pl

Termin: zapytaj o termin

Ilość dni szkoleniowych: 3

Koszt szkolenia dla kierowników projektów wynosi 1 950 zł netto

Koszt szkolenia dla członków zespołów projektowych wynosi 1 850 zł netto

 

Partner: TenStep Western Poland

Miejsce: Letia Business Center, Legnica

Pobierz plik:

KONTAKT I ZAPISY:

Malwina Kunicka
T: 697 671 368, 76 723 54 54
e-mail: m.kunicka@letia.pl

lub

Magda Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@letia.pl