Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

Projektowanie szkoleń w organizacji - warsztat praktyka

Cele warsztatu:

  • Zapoznać uczestników projektowania programów rozwojowych.
  • Zapoznać z narzędziami prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych.
  • Zapoznać z narzędziami prowadzenia oceny efektywności programów szkoleniowych.
  • Nauczyć dobierać metody rozwojowe i szkoleniowe do potrzeb organizacji oraz uczestników programu.
  • Nauczyć formułować cele programów w szkoleniowych w taki sposób aby możliwe było ich powiązanie ze wskaźnikami biznesowymi firmy.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

  • Potrafi zaprojektować efektywny program szkoleniowy dla pracowników swojej organizacji.
  • Potrafi zaprojektować analizę potrzeb szkoleniowych.
  • Potrafi przygotować badanie efektywności programu szkoleniowego.

Czas trwania: 2 dni/ 16h

L

B

C

TERMIN: 27-28 czerwca

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 500 zł netto

PARTNER: Altkom Akademia

MIEJSCE: Letia Business Center, Legnica

KONTAKT I ZAPISY:

Malwina Kunicka
T: 697 671 368, 76 723 54 54
e-mail: m.kunicka@letia.pl

lub

Magda Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@letia.pl