Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - LETIA BUSINESS CENTER

 FINANSOWA STRONA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

- CZYLI JAK ŚWIADOMIE PODEJMOWAĆ DECYZJE

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które uczestniczą w procesie oceny inicjatyw projektowych w celu ich kwalifikacji do realizacji. Ale również kierownicy projektów, którzy pragną zrozumieć procesy finansowe zachodzące w zarządzaniu projektami i ich wpływ na powodzenie przedsięwzięć są pożądaną grupą docelową.

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania finansami w projekcie wynikającą z praktycznych doświadczeń z projektów oraz będą mogli zastosować zdobyte umiejętności, poznane techniki i narzędzia na przykładowych projektach odnośnie ich opłacalności finansowej, szacowania jak i kontroli kosztów w trakcie realizacji. 

Jeśli kierownik projektu zarządza finansami w projektach, nie powinien się ich uczyć, lecz powinien je zrozumieć. Warsztat to przede wszystkim logika finansów i sposób na jej zrozumienie bez komplikujących sformułowań.

Przydatna w trakcie szkolenia będzie ogólna wiedza na temat zarządzania projektami, doświadczenia osobiste w prowadzeniu projektów na etapie tworzenia budżetu, czy wykonywania studium wykonywalności. Szkolenie odwołuje się do standardu PMBOK® Guide!

L

B

C

TERMIN: 28.02-01.03.2019

KOSZT UCZESTNICTWA: 2.900 zł netto

PARTNER: TenStep Western Poland

MIEJSCE: Letia Business Center, Legnica

KONTAKT I ZAPISY:

Malwina Kunicka
T: 697 671 368, 76 723 54 54
e-mail: m.kunicka@letia.pl

lub

Magda Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@letia.pl