Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

Jednolity Plik Kontrolny

- rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej od dnia 1 lipca 2016r.

Przeznaczenie szkolenia:

Szkolenie skierowane do pracowników działów księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników działu informatyki, oraz wszystkich osób zainteresowanych wdrożeniem JPK, w tym prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie kontroli podatkowej - JPK. Zostaną także przedstawione liczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące skomplikowanych przypadków. Przekazana wiedza wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów podczas stworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Metoda szkolenia: wykład Czas trwania: 1 dzień/ 7h

Tematyka szkolenia:

1. Podstawa prawna, cel i daty wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

 • Nowelizacja Ordynacji Podatkowej art. 193a § 3 - zakres zmian
 • Rozporządzenie Ministra Finansów – wytyczne w sprawie sposobu przesyłania danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg
 • Cel - skrócenie procesu weryfikacji poprawności naliczania podatków i zminimalizowanie fizycznej obecności kontrolujących u podatnika
 • Daty graniczne wdrożenia JPK - 1 lipiec 2016 r. i 1 lipiec 2018 r.

2. JPK format przekazywania danych i zakres systemu raportowania.

 • Plik w formacie XML zgodnie ze standardem OECD SAFT 2.0
 • Przygotowanie systemu finansowo - księgowego pod raportowanie JPK w XML składającego się z:

o ksiąg rachunkowych,

o wyciągów bankowych,

o magazynu,

o ewidencji zakupu i sprzedaży, rejestrów zakupu i sprzedaży koniecznych dla uzgodnienia deklaracji podatkowej VAT,

o faktur VAT,

o podatkowej księgi rozchodów i przychodów,

o ewidencji przychodów

3. Etapy wdrożenia JPK wymagające współpracy pomiędzy działem IT a działem księgowości/podatków.

 • Identyfikacja systemu IT
 • Sporządzenie listy systemów i przyporządkowanie danych do JPK
 • Mapowanie pól, zidentyfikowanie czy istnieją raporty z których można pozyskać dane do JPK
 • Generowanie JPK- zbudowanie koncepcji raportowania JPK, uzyskanie odpowiedzi czy należy zmodyfikować system wewnątrz, czy zastosujemy rozwiązania zewnętrzne – rola dostawców oprogramowania
 • Testowanie na gotowym JPK kompletność i poprawność danych
 • Wprowadzenie ostatecznych zmian po okresie testowania

4. Jednolity Plik Kontrolny jako element kontroli podatkowej.

 • Terminy przekazania JPK po otrzymaniu wezwania od U.S.
 • Uzgodnienie pliku JPK, walidacja danych w tym odnośnie poprawności danych, autentyczności ksiąg, umocowania do podpisywania ksiąg
 • Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia JPK do U.S.
 • Sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK.

5. Odpowiedzi na pytania podatników udzielone przez Ministerstwo Finansów.

 • Merytoryczne odpowiedzi na liczne konkretne pytania z zakresu tworzenia JPK, wysyłania danych za pośrednictwem nośników zewnętrznych lub elektronicznej bramki Ministerstwa Finansów.

L

B

C

TERMIN: 14 lipca

KOSZT UCZESTNICTWA: 800 zł netto

PARTNER: Altkom Akademia

MIEJSCE: Letia Business Center, Legnica

KONTAKT I ZAPISY:

Malwina Kunicka
T: 697 671 368, 76 723 54 54
e-mail: m.kunicka@letia.pl

lub

Magda Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@letia.pl