6 godzin negocjacji - czyli jak prowadzić negocjacje, by przyniosły one oczekiwane rezultaty.

Negocjuje każdy, od pracownika, który negocjuje z dostawcami, po dyrektora generalnego, który konfrontuje się z wymaganiami środowisk przedsiębiorców. Negocjacje dotyczą wszystkich osób pracujących w danej organizacji i w zależności od indywidualnych umiejętności kończą się większym lub mniejszym sukcesem. Aby prowadzić skuteczne negocjacje z łatwością, respektem i taktem, negocjator potrzebuje kontroli nad sobą. Niezbędna jest również znajomość samego siebie i chęci oraz umiejętności poznawania innych. To zadanie wymaga ogromnej kontroli samego siebie na tych dwu płaszczyznach – często w bardzo napiętych i nerwowych sytuacjach. Projekt Szósta godzina negocjacji pozwala na połączenie teoretycznej znajomości taktyk i ich praktycznego zastosowania w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w prowadzonych negocjacjach.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

W efekcie procesu 6 godzina negocjacji menedżer wie, jak efektywnie negocjować i zarządzać procesami negocjacji w zespole oraz polepszyć jakość zarządzania i komunikacji w zespole negocjacyjnym. W efekcie procesu 6 godzina negocjacji pracownik wie, jak przejąć kontrolę nad stresem towarzyszącym negocjacji, ma świadomość postaw własnych i postaw partnera oraz wie, jak skutecznie używać technik negocjacyjnych.

Korzyści z uczestnictwa dla menedżera

· Umie swobodnie posługiwać się technikami i narzędziami negocjacji.

· Wie, jak unikać zagrożeń podczas negocjacji.

· Dysponuje narzędziami umożliwiającymi mu osiągnięcie najwyższego stopnia efektywności negocjacyjnej.

· Wie, jak budować długotrwałe dobre relacje w negocjacjach.

· Wie, jak rozwiązywać konflikty w procesie negocjacji.

· Dysponuje większą niż dotychczas skutecznością zarządzania procesem negocjacji

Korzyści z uczestnictwa dla pracownika

· Potrafi kontrolować emocje w czasie negocjacji.

· Dysponuje metodami zwiększającymi świadomość własnych postaw i postaw partnera negocjacyjnego.

· Dysponuje narzędziami wpływającymi na skuteczność w komunikacji.

· Ma swobodę w używaniu technik negocjacyjnych.

· Wie, jak reagować w konflikcie.

· Potrafi skutecznie negocjować.

· Potrafi wesprzeć swojego menedżera i członków zespołu.

· Buduje długotrwałe relacje.

l

Termin: zapytaj o termin

Ilosc dni: 2

Cena netto: 1 100 zl

Partner: Altkom Akademia

Miejsce: Letia Business Center, Legnica

Program

KONTAKT I ZAPISY:

Malwina Kunicka
T: 697 671 368, 76 723 54 54
e-mail: m.kunicka@letia.pl

lub

Magda Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@letia.pl