Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

Warsztaty

Harmonogramowanie Hybrydowe

W dynamicznym świecie złożone projekty muszą być gotowe na elastyczność. Ich harmonogramy także. Uwzględnienie ryzyk, niepewności, zmienności, alternatywnych scenariuszy jest niezwykle trudne w klasycznym podejściu do planowania.

Bo jak oznaczyć czas trwania podejmowania decyzji administracyjnej? W przypadku pozwolenia na budowę może to trwać nawet 4 miesiące. Ale może i 1 tydzień. Co więc wpisać do harmonogramu?

Metody oparte o tzw. ścieżkę krytyczną (ang. Critical Path Method, CPM) w tym miejscu zawodzą. Każą podać precyzyjnie konkretną liczbę dni. Co więc wpisać? Wariant maksymalny? A może ten statystycznie najbardziej częsty? A może zastosować PERT?

Konsekwentne zastosowanie podejścia hybrydowego (H2) podczas planowania znacząco zwiększa szansę na wykonanie rzetelnego harmonogramu i składanie wiarygodnych obietnic, także w umowach. Dzięki symulacji projektu możliwa jest ocena wiarygodności planu – zarówno przez wykonawcę jak i inwestora.

Także podczas realizacji projektu bieżące symulacje harmonogramowe pozwalają ocenić szanse i punkty graniczne sukcesu. Metody H2 pozwalają sprawdzić wpływ proponowanych zmian czy alternatywnych scenariuszy na końcowe daty i budżet projektu.

Przedsiębiorstwa i organizacje realizujące największe projekty, tj. Boeing, NASA, Texas Instruments, Crowley, Hewlett Packard, TATA Steel, Nokia Siemens Networks, U.S. Army, SAAB Technologies stosują w nich wyłącznie podejście hybrydowe. Inne, w złożonych przedsięwzięciach, po prostu się nie sprawdzają.

Harmonogramowanie hybrydowe do odpowiedź na wyzwania złożonych projektów XXI wieku.

Praktyczne warsztaty edukacyjne i konsultacje

Szkolenie zaawansowane, przeznaczone dla osób, które znają podstawy pracy w MSProject.

Uczestnik, po szkoleniu:

  • Będzie potrafił samodzielnie skonstruować poprawny harmonogram w podejściu hybrydowym, uwzględniający niepewności zadań, scenariusze wariantowe i ryzyka harmonogramowe.

  • Będzie umiał wiarygodnie ocenić szansę na wykonanie projektu w terminie.

  • Będzie w stanie łatwo wskazać konkretne zadania (krytyczne), w których należy podejmować interwencję w celu zwiększenia tej szansy.

  • Będzie potrafił jakościowo ocenić dowolny harmonogram (w tym harmonogram zewnętrznego wykonawcy) i przeanalizować prawdopodobieństwo jego realizacji w deklarowanych datach i budżecie.
Warsztat prowadzony jest przy użyciu narzędzia MS Project z rozszerzeniami Full Monte oraz Schedule Inspector (barbecana.pl). Warsztat jest dobrym sposobem dalszego rozwoju ludzi, którzy otrzymali wcześniej certyfikat PMP-SP lub podobny.

2 dni warsztatu oraz dwa tygodnie konsultacji z ekspertami, maksymalna liczność grupy warsztatowej: 12 osób

l

b

c

Termin warsztatu: zapytaj

2 dni praktycznych warsztatów

edukacyjnych + konsultacje

Cena netto: 2 050 zł

Partner: TenStep Polska

Miejsce: Letia Business Center, Legnica

Program

Formularz zgłoszeniowy

KONTAKT I ZAPISY:

Malwina Kunicka
T: 697 671 368, 76 723 54 54
e-mail: m.kunicka@letia.pl

lub

Magda Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@letia.pl