Struktura akcjonariatu - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Udziałowcy Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.: 84,93%,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:  15,04%,
  • Politechnika Wrocławska: 0,03%.