Władze spółki - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.
WŁADZE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza
  • Leszek Krzysztof Rybak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Giżewska - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Ewa Bożena Cieślowska - Członek Rady Nadzorczej
  • Zarząd

  • Krzysztof Sadowski - Prezes Zarządu