Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.Zapraszamy do zapoznania się z projektami szkoleniowymi realizowanymi w Letia Business Center

więcej...

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty Centrum Konferencyjnego Letia Business Center

więcej...
24-10-2017
Project Development Week

W imieniu Województwa Dolnośląskiego, które przystąpiło do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji (European Regions Research and Innovation Network ERRIN) zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu pt. Project Development Week, które odbędzie się w dniach 20-24 listopada. Termin rejestracji na wydarzenie upływa w dniu 6 listopada 2017 r.

Project Development Week to cykl spotkań dedykowanych wnioskodawcom projektów w ramach Horyzontu 2020. Uczestnictwo umożliwi zainteresowanym pozyskanie wiedzy na temat warunków przyszłych naborów projektowych w ramach Horyzontu oraz umożliwi nawiązanie cennych kontaktów.

Celem działalności ERINN jest wsparcie regionów w budowaniu konkurencyjności poprzez wzmocnienie ich potencjału badawczego i innowacyjnego. Aktywność sieci koncentruje się na  tworzeniu partnerstw projektowych, wymianie wiedzy i  dobrych praktyk  oraz nawiązywaniu    wspólnych   działań.   ERRIN    poprzez    zaangażowanie   w   dyskusję z przedstawicielami  instytucji UE stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki, mając na uwadze w szczególności potrzeby regionalne. Dzięki podjętym działaniom sieć ERINN realizuje założenia Strategii Europa 2020.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: http://errinh2020pdw.eu/node/35