Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.Zapraszamy do zapoznania się z projektami szkoleniowymi realizowanymi w Letia Business Center

więcej...

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty Centrum Konferencyjnego Letia Business Center

więcej...
03-04-2017
Spotkanie informacyjne

Spotkanie Informacyjne "Środa z funduszami - podniesienie kwalifikacji zawodowych"

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, na którym tematem będzie: dofinansowane szkolenia i kursy dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje (m.in. kursy zawodowe, językowe, komputerowe), dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników, pomoc w znalezieniu płatnego stażu oraz zatrudnienia.

Do udziału zapraszamy: osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z własnej inicjatywy, przedsiębiorców (mikro, małe i średnie firmy) i ich pracowników, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do średniego włącznie), osoby zagrożone zwolnieniem z pracy lub zwolnione z przyczyn pracodawcy, osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w wieku 50+, kobiety, niezatrudnione, z niepełnosprawnością).

12 kwietnia 2017r. (środa), godz. 10:00-13:00 - Legnica, ul. Rycerska 24 - LETIA BUSINESS CENTER - sala "CONCORDIA"

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: pife.legnica@dolnyslask.pl  lub telefonicznie (76) 723 54 80/81. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.