Nowoczesny biurowiec, projekty szkoleniowe - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.Zapraszamy do zapoznania się z projektami szkoleniowymi realizowanymi w Letia Business Center

więcej...

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty Centrum Konferencyjnego Letia Business Center

więcej...
16-01-2017
Spotkanie - Innowacyjne przedsiębiorstwa - współpraca przedsiębiorstw z uczelniami.

Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A. wraz z Politechniką Wrocławską działając na rzecz inicjowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi zaprasza na spotkanie pn.: Innowacyjne przedsiębiorstwa - współpraca przedsiębiorstw z uczelniami, które odbędzie się 31.01.2017r. o godz. 10.00 w LBC w Legnicy, ul. Rycerska 24. Tematyka konferencji dotyczyć będzie m.in.:

• nowopowstałych kierunków kształcenia uruchomionych przez Politechnikę Wrocławską Wydział Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy, tj. Budowa maszyn i pojazdów oraz Inżynieria odnawialnych źródeł energii, dzięki którym pracodawcy będą mieli lepszy dostęp do wykwalifikowanej kadry, a także możliwości nawiązania współpracy z uczelniami w zakresie praktycznego kształcenia studentów – Dziekan Wydziału Techniczno-Przyrodniczego prof. dr hab. inż. A. Kaźmierczak

• finansowania przemysłu w programach badawczo-rozwojowych i zasada jego otrzymania, możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw rozpoczynających/rozwijających działalność i infrastrukturę B+R (dot. konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa);

• obszarów badawczych prowadzonych przez Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT działających przy Wydziale Mechaniki Politechniki Wrocławskiej i możliwości nawiązania współpracy.

Rejestracja: m.kunicka@letia.pl. Pytania: M. Monteiro - tel.: 697 890 426, email: m.monteiro@letia.pl.  Pobierz agendę spotkania >>>