Polityka prywatności - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest LSSE S.A. z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 14, email: sekretariat@lsse.eu
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od LSSE S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KOMUNIKACJI PRACOWNIKÓW LSSE S.A. I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Dane pozyskane przy wymianie korespondencji elektronicznej przez pracowników LSSE i podmioty powiązane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji, wymiany innych materiałów, zapytań oraz innych treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) f) RODO.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA PROCESU REKRUTACYJNEGO W LSSE S.A.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w celach rekrutacji prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość pod adresem: sekretariat@lsse.eu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

LSSE S.A. nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgód. W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowań osoby, której dane dotyczą.

W przypadku wykorzystania danych osobowych do celów nieobjętych Polityką prywatności, możemy poprosić o dodatkową zgodę. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, ale w przypadku odmowy dostęp do niektórych rodzajów aktywności może być ograniczony. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, jej warunki będą nadrzędne w stosunku do warunków niniejszej Polityki prywatności w razie wszelkich sprzeczności.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa redakcji, numer telefonu, jak również inne informacje, które są niezbędne do nawiązania kontaktu. Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

  • Informacje przekazywane nam bezpośrednio – możemy otrzymywać dane osobowe bezpośrednio od użytkownika. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy to: imię i nazwisko, adres, adres email, nazwa redakcji, numer telefonu, treści tworzone przez użytkownika, kategorie treści, posty, inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

  • Informacje, które gromadzimy z innych źródeł – możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych. Informacje takie mogą pochodzić ze źródeł komercyjnie dostępnych, takich jak publiczne bazy danych i serwisy zajmujące się agregacją danych, oraz od stron trzecich. Rodzaje danych to: imię i nazwisko, adres, adres email, nazwa redakcji, numer telefonu, treści tworzone przez użytkownika, kategorie treści, posty, inne treści powszechnie dostępne w Internecie, inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

PLIKI COOKIES

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Cookies, zwane również ciasteczkami (w języku angielskim cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?

LSSE S.A., właściciel strony internetowej www.lsse.eu używa plików cookies w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, LSSE S.A. może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera dane potrzebne LSSE S.A..

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą, więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.