Platforma Wymiany Wiedzy - KGHM Letia S.A.

pwww_glowna

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie gospodarki i regionu na usługi związane z technologią druku 3D/rapid prototyping Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A stworzył Platformę Wymiany Wiedzy Nauka-Biznes, która inicjuje i wspiera działania na rzecz rozwoju nauki i biznesu oraz buduje relacje między tymi dwiema sferami w tej dziedzinie.

Strategicznymi celami Platformy Wymiany Wiedzy Nauka-Biznes, która wspiera również podjętą przez LETIA inicjatywę klastrową jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi i realizacja przedsięwzięć w sektorze o wysokim potencjale innowacyjnym jakim jest technologia Rapid Prototyping. Platforma jest również:

  • miejscem promocji przedsięwzięć,
  • wymiany dobrych praktyk,
  • źródłem informacji o technologii i sposobach finansowania
  • szkoleniach, warsztatach i konferencjach, które są realizowane w przedmiotowym zakresie.

Przystapienie do inicjatywy

E-mail:

Temat:

Treść:

100121_zestawienie_znakow_kolor