Platforma Wymiany Wiedzy - KGHM Letia S.A.

pwwnb

LETIA S.A. działając na rzecz wsparcia przedsiębiorstw i ułatwiania kontaktów między sferą nauki i sferą biznesowo-gospodarczą, pomocy w inicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi i badawczymi oraz poszukiwaniu źródeł finansowania projektów/przedsięwzięć naukowo-badawczych i gospodarczych zaprasza do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane przystąpieniem do inicjatywy klastrowej oraz zamieszczaniem informacji na Platformie Wymiany Wiedzy Nauka-Biznes.

Obecnie współpracujemy z przedsiębiorstwami o zasięgu ponadregionalnym i obejmujemy swoim zasięgiem Polskę południowo – zachodnią.  Realizowane projekty dotyczą:

  • rozwiązań dla branży produkcyjnej;
  • projektów edukacyjnych;
  • projektów związanych z artykułami i sprzętem gospodarstwa domowego;
  • projektów architektonicznych;
  • branża gastronomiczna i gospodarstwa domowego.