Platforma Wymiany Wiedzy - KGHM Letia S.A.

nb

LETIA S.A. inicjuje oraz wspiera proces nawiązywania i prowadzenia współpracy przedstawicieli środowisk nauki z biznesem.

Instytucje naukowo-badawcze, które działają w obszarze technologii druku 3D:

1.    Politechnika Wrocławska
Laboratorium Szybkiego Rozwoju Produktu
Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych

ul. Łukasiewicza 5 (bud. B-4)
50-371 Wrocław
tel.: +48 71 320 27 05, +48 71 320 20 46
www.lrpd.pwr.wroc.pl

2.    Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. Adama Mickiewicza 30 (paw. B-2)
30-059 Kraków
tel.: +48 12 617 22 22
email: tbednar@agh.edu.pl
www.agh.edu.pl

3.    Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00
email: rm@prz.edu.pl
www.wbmil.prz.edu.pl

4.    Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydział Architektury Wnętrz
Laboratorium Prototypów

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
tel.: +48 12 632 13 31
email: architektura@asp.krakow.pl
waw.asp.krakow.pl

5.    Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Mechatroniki

ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
tel.: +48 22 849 03 95
email: imiib@mchtr.pw.edu.pl
www.imiib.mchtr.pw.edu.pl

6.    Politechnika Koszalińska
Instytut Wzornictwa

ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
tel.: +48 94 347 83 33
email: wzornictwo.sekretariat@tu.koszalin.pl
www.wzornictwo.tu.koszalin.pl

7.    Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 27 74
email: office_cmpe@put.poznan.pl
www.pm.put.poznan.pl/katedra/laboratoria

8.    Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
tel.: +48 41 342 41 01
email: gierulski@tu.kielce.pl
www.tu.kielce.pl/laboratoria/pl/laboratoria_politechniki/pokaz/30

9.    Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
Zakład Inżynierii Produkcji

ul. Wiejska 45C
15-351 Białystok
tel.: +48 85 746 92 48
email: d.sosnowska@pb.edu.pl
www.zip.pb.edu.pl/index.php/laboratoria

10.    Politechnika Śląska
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Zespół Zintegrowanego Zarządzania i Wytwarzania

ul. Konarskiego 18A
44-100 GLIWICE
tel.: +48 32 237 16 01
email: bozena.skolud@polsl.pl
www.cr.info.pl/cim/1/?inc=tresc

11.    Politechnika Łódzka
Instytut Obrabiarek i TBM
Wydział Mechaniczny

ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
tel. + 48 42 631 23 03
www.rpo.mechaniczny.p.lodz.pl

12.    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Instytut Technologii Mechanicznej

al. Piastów 19
70-310 Szczecin
tel.: +48 91 449 44 43
www.itm.zut.edu.pl/index.php

13.    Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
tel.: +48 77 449 82 20
email: press@po.opole.pl
www.wm.po.opole.pl

LETIA S.A. w ramach inicjatywy klastrowej współpracuje z następującymi instytucjami
1.    Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 289
59-220 Legnica
tel.: +48 76 876 80 00
www.viessmann.pl